Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
Başkan

Prof.Dr. Şefik KURULTAY
 Üye

ibaser

Prof.Dr. İsmet BAŞER
 Üye

 

 

 

Prof.Dr. Serlçuk ALBUT
Üye

 

Doç.Dr. İsmail YILMAZ
Üye

 

 

 

Doç.Dr. Yılmaz BAYHAN
Üye

 

 

 Yrd.Doç.Dr. Süreyya ALTINTAŞ
  Üye